บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมกำลังพล ทหารอากาศขอแจ้งการดำเนินการของผู้สอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ 55

ขอแจ้งการดำเนินการของผู้สอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ 55 ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 56 ดังนี้
           ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ.(คอค.ทอ.) ได้เรียกบุคคลสอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ ๕๕ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อจะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ ๕๖ ในเบื้องต้นนั้น โดยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหลักฐานทางทหาร ฯลฯ  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕  เพื่อรับทราบรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ และขอแจ้งผลการตรวจร่างกายมีผู้ที่ไม่ขัดต่อระเบียบรับราชการ  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/