บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก   
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตำแหน่งที่รับสมัครในปีนี้  
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  http://www.radd-atc.com