บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำหนด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 

  • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, 
  • บัตรประจำตัวประชาชน, 
  • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, 
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป, 
  • ใบกองหนุนหรือใบแทน, 
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพลธุรการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ และกำหนดวันประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 0800 น - 1600น. ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.navy.mi.th/ncd (ที่มา : ชย.ทร.)