บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ห้วงเวลา สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ของ ทบ.จากกรมยุทธศึกษาทหารบก

น้องๆถามผมกันมามากมายเกี่ยวกับห้วงเวลาในการสอบกับ ทบ. ขอตอบไว้ตรงนี้เลยโดยข้อมูลจาก ยศ.ทบ. ไม่ว่าจะเป็น สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เป็นนายทหารสัญญาบัตร,รับสมัครและสอบคัดเลือก นนส.ทบ.และ นนส.เหล่า ร.,และ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็น นป.สายงานสัสดี 

ปฏิทินแผนงาน กคพบ.ยศ.ทบ. ปีงบประมาณ 2555 ที่เกี่ยวกับการรับสมัครดูรายละเอียดในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารบก