บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี จำนวน 120 อัตรา

รับสมัครตังแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2555
สามารถตรวจสอบและจัดส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม.
 • วุฒิการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดา และมารดา)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบ สด.8 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน
 • สำเนาใบ สด.43 กรณีบุคคลพลเรือนที่่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
 • สำเนาใบสำคัญ สด.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก
 • ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.รัฐ

กำหนดการรับสมัคร กรม ทพ.43


วันนี้ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 55 ..   เปิดรับสมัครพลเรือน,ทหารกองหนุนเป็น อส.ทพ.   

วันที่  18 ธ.ค. 55 เวลา 07.30 น. .. ทำการทดสอบร่างกายคัดเลือกเป็น อส.ทพ.

วันที่ 5 ม.ค. 56 - วันที่ 20 ก.พ. 56 .. เข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารพรานใหม่รุ่นที่ 1//2556 ณ กรม ทพ.43 (ค่ายอิงคยุทธบริหาร) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

*** หมายเหตุ มีการตรวจสอบสารเสพติดและประวัติการก่อคดีอาชญากรรม หากมีประวัติหรือตรวจสอบพบสารเสพติด หน่วยจะไม่รับการทดสอบในขั้นต่อไป***
 
รูปถ่ายขนาด 3x4 จำนวน 4 รูป
กรุณาจัดส่งเอกสารตามที่ระบุ
กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทร 073 340323
E-mail: pran43th@gmail.com
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 43 http://pran43.blogspot.com