บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร  นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (เฉพาะเพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) มทบ.31
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ป.พัน.1 รอ.
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ส.พัน. 13
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.11 พัน. 1 รอ.
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.1 รอ.
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) พล.ร.4
  • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
การศึกษา ปวช. ประเภทวิชา พานิชยกรรม สาขา การบัญชี หรือ พณิชยการ(ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
งดรับบรรจุบุคคลพลเรือน ที่เกิด พ.ศ. 2535-2536 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ
รับสมัคร วันที่ 8-30 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com