บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พลขับรถ (ชกท.640) อัตรา ส.อ. จำนวน 5  อัตรา
  • เสมียน และเสมียนกองร้อย (ชกท.710) อัตรา ส.อ. จำนวน 4  อัตรา  
  • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) อัตรา ส.อ. จำนวน 2  อัตรา 
  • เสมียนกำลังพล (ชกท.716) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา  
  • เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา 
  • ช่างเขียน (ชกท.810) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา


 คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ตำแหน่งพลขับ
ต้องเป็นทหารกองหนุน อายุ 22-30  ปีบริบูรณ์ ความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมต้น(ม.3)
  • เสมียน และเสมียนกองร้อย เสมียนพิมพ์ดีด เสมียนกำลังพล เสมียนส่งกำลัง ช่างเขียน
เป็นทหารกองหนุนหรือพลเรือน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ไม่ตำกว่ามัธยมปลาย(ม.6)
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ เกิด พ.ศ. 2535-2536 ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปี 2556
รับสมัคร วันที่ 13 พ.ย.- 4 ธ.ค. 55 เวลา 0800-1600 เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่ ห้องโถง ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ  กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร 0 5671 9697-701 ต่อ 70112,70122
กำหนดการสอบทดสอบร่างกายและวิชาการ วันที่ 6 ธ.ค.55
ประกาศผลการสอบ 11 ธ.ค. 55
ในการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ หากปรากฎว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามแอบอ้านหรือกล่าวอ้างว่า สามารถให้การช่วยเหลือ ผู้สมัคร ให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยเรียกร้องเอา ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นค่าตอบแทน ให้แจ้งต่อ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 1 (โทร 090 1388088 พ.ท.วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ หัวหน้าฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 1) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพลทหารม้าที่ 1 http://www.rta.mi.th/23200u