บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองวิสัญญี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ลูกจ้างชั่วคราว อัตราเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจ 
  • ไม่จำกัดเพศ
  • เงินเดือนค่าตอบแทนตามระเบียบราชการ

หากท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 9 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถาม 02-3547768 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร http://www.pmk.ac.th/