บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสัมบัติโดยสังเขป
  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับข้อยกเว้น
  • อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์
  • การศึกษา ม.ต้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 10 ก.ย. เป็น 18 ก.ย.55
สถานที่รับสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง(แผนกกำลังพล) สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม ภายในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02222 9369
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม http://opp.mod.go.th/index2.html