บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างโทรศัพท์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
(ค่าจ้าง 9150 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 1500 บาท )
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวช.
รับสมัคร ตั้งแต่ 14-22 ส.ค. ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน 24 ส.ค. 55 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือ http://www.comm.rtaf.mi.th