บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา

หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ กสพท.ฉบับบที่1 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบ  ปีการศึกษา 2556 ( 16 ก.ค. 2555)

ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบการตรวจร่างกายให้ละเอียดดังนี้

ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รับ)สมัครผ่านระบบรับตรง direct admission ร่วมกลุ่มกับ กับสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.)
ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ส.ค.55 http://www.pcm.ac.th หรือ  http://www.si.mahidol.ac.th/consortium

จำนวนที่รับสมัคร 

ทุนกองทัพบก 20 นาย รับเฉพาะชาย มีสภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 80 นาย ชาย 40 นาย หญิง 40 นาย มีสถาพเป็นนักศึกษาแพทย์

คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดตั้งแต่ 2536)
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.รอบอก หายใจเข้า 78 ซม. ออก 75 ซม.
เพศหญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.
ที่มาข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ http://www.pcm.ac.th/druweb/