บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประจำปี 2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  • นักร้อง กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศหญิง อายุ 18 - 24 ปี
การศึกษา หลักสูตรมัธยมต้น(ม.3 )
ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ป.ตรี
มีความรู้ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากลเป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านศิลปินหลากหลาย เช่นปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ อ่านโน๊ตได้ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัคร ในวันเวลาราชการ 1-29 มิ.ย. 55 ณ ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. 10400 โทร  0 2245 3373 และ  0 2245 1457 ต่อ 89509 
การสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ก.ค. 55
ประกาศสอบภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ 10 ก.ค. 55
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   13 ก.ค. 55
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เฟสเพ็จ กองดุริยางค์ทหารบก