บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  • เสมียน กองดุริยางค์ทหารบก(อัตราสิบเอก) ชกท.710 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18-30 ปี
การศึกษา หลักสูตรมัธยมต้น(ม.3 หรือ ม.ศ. 3)
มีความรู้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องการพิมพ์หนังสือราชการ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัคร ในวันเวลาราชการ 1-29 มิ.ย. 55 ณ กองดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. 10400 โทร  0 2245 3373 และ  0 2245 1457 ต่อ 89509 
การสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 ก.ค. 55
ประกาศสอบภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ 17 ก.ค. 55
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   18 ก.ค. 55
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เฟสเพ็จ กองดุริยางค์ทหารบก