บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ

กองบิน 41
ตำแหน่งที่รับสมัคร 2 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา แผนกขนส่ง กองบิน 41
  • พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กองบังคับการ กองบิน 41
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18 ปี ไม่เกิน 30 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
1.ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ สำเร็จการศึกษา ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล้กทรอนิกส์ ช่างยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็น การเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษา ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ
ระยะสัญญาจ้าง 4 ปี
 การรับสมัคร ตั้งแต่ 18-26 มิ.ย. 55 ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41
สอบวิชาการ 4 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41
ประกาศผลทดสอบครั้งที่ 1 ภาควิชาการ 11 ก.ค. 55 ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41เวลา 1100 และทาง www.wing41.rtaf.mi.th
ทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) วันที่ 18 ก.ค. 55 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 41
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 25 ก.ค. 55 ทาง www.wing41.rtaf.mi.th