บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย และ หญิง (เพิ่มเติม)

หน่วยทหารพรานนาวิกโยธินได้แจ้งมาว่า ใบสมัครไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดแล้วนำมาในวันที่ 23 มิ.ย.55