บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา

ตำแหน่งที่ กองบิน 4 รับสมัคร
  • พนักงานดูแลสถานที่ (ช/ญ) 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ18- 55 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 ตั้งแต่ 1-8 มิ.ย. 55 ในวันและเวลาราชการ โทร 05626 10712 ต่อ 53210 ,53226,53248
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและวันทดสอบ วันที่ 11 มิ.ย. 55 ณ กองบังคับการ กองบิน 4และทาง http://www.wing4.rtaf.mi.th
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่