บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • การศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่าสาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง นิติศาสตร์ การบริหารหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี
  • อายุอย่างน้อย 18 ปี
  • ความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไป(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • ระยะการจ้างสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 56 ต่อสัญญา ทุก 4 ปี
  • ค่าตอบแทน 19890 บาท
รับสมัครได้ด้วยตนเอง 11-20 มิ.ย. 55 เวลา 0900-1500 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กทม.
สอบภาควิชาการและสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิ.ย. 55 ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศผลสอบ 28 มิ.ย. 55  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่