บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ใน ทอ.

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีหมายเลข 13 หลัก
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
-
ควรไปก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที
- การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพหรือชุดกีฬา
- หากไม่ได้นำบัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมี
หมายเลข 13 หลักมา จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน
ปล.ส่วนตัวผู้เขียน คิดว่าผู้สอบคงรู้กำหนดการสอบแล้วแต่อยากนำมาลงเพื่อให้ผู้เข้าสอบในปีต่อๆไปได้อ่านเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า ขอบคุณครับ