บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ปี 55 รอบแรก

 
ผู้ผ่านการทดสอบไปรายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในวันที่ 17-19 เม.ย.55 เวลา 0800-1530 
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
-บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลข 13 หลัก  -สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองระบุสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ยสะสมจำนวน 1 ชุด 
มาในวันรายงานตัวและรับกำหนดการสอบรอบสอง 
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ (02-534 8587-91)