บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่า ทร.
ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่า ตรน.
------------------------------------------------------------------------------------
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจผลสอบรอบสุดท้ายได้ทาง
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Lines) ได้ที่หมายเลข  1900-888-563