บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2555 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน 610 คน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2555
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน 610 คน

หมายเลขประจำตัวสอบ 00000-00522
หมายเลขประจำตัวสอบ 00523-01093
หมายเลขประจำตัวสอบ 01094-01560
หมายเลขประจำตัวสอบ 01561-02025
หมายเลขประจำตัวสอบ 02026-02493
หมายเลขประจำตัวสอบ 02494-02968
หมายเลขประจำตัวสอบ 02969-03431
หมายเลขประจำตัวสอบ 03432-03855
หมายเลขประจำตัวสอบ 03856-04187
หมายเลขประจำตัวสอบ 04188-04609
หมายเลขประจำตัวสอบ 04610-04943
หมายเลขประจำตัวสอบ 04944-05562
หมายเลขประจำตัวสอบ 05563-05959
หมายเลขประจำตัวสอบ 05960-06472
หมายเลขประจำตัวสอบ 06473-06906
หมายเลขประจำตัวสอบ 06907-07361
หมายเลขประจำตัวสอบ 07362-07869
หมายเลขประจำตัวสอบ 07870-08779
หมายเลขประจำตัวสอบ 08780-09436
หมายเลขประจำตัวสอบ 09437-09967
หมายเลขประจำตัวสอบ 09968-10622
หมายเลขประจำตัวสอบ 10623-12432
หมายเลขประจำตัวสอบ 12433-14265
หมายเลขประจำตัวสอบ 14266-16165
หมายเลขประจำตัวสอบ 16166-17616
      
คำชี้แจงการสอบรอบสอง

1. การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 17 เม.ย. 55 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพ ฯ
2. ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ จะ ต้องรายงานตัวต่อ คณะกรรมการของโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันอังคารที่ 17 เม.ย.55 ระหว่างเวลา 0800 - 1100 ด้วยการลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการ
3. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกคน ต้องเข้าทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง โดยให้มารายงานตัวเข้าทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย.55 เวลา 0700 น. (ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ถือว่าสละสิทธิ์การสอบรอบสอง)
 4. หลังการทดสอบทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง รับตารางกำหนดการสอบรอบสอง ระหว่างวันที่ 20 – 22 เม.ย.55 (สอบสัมภาษณ์ พลศึกษา และตรวจร่างกาย) โดยในวันที่กำหนดตรวจร่างกายให้นำเงินมาชำระค่าตรวจร่างกาย จำนวน 830 บาท ที่สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
 5. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสองและต้องการส่งหลักฐานเพิ่มเติม ให้นำมายื่นภายหลังการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ที่ กองสถิติและประเมินผล ชั้น ๒ ตึกกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 6. การรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง จะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเองมาด้วยทุกครั้ง