บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับราชการในอัตรา พล.อส. ประจำปี 2555(เพิ่มเติม) 31 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา พล.อส. ประจำปี 2555(เพิ่มเติม)

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พลอาสาสมัคร (จำนวน ๓๑ อัตรา)

ทำการสอบวันที่ 15 มี.ค. 55 ณณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบ.