บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสารบรรณทหารเรือรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

ตำแหน่ง
พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
คุณสมบัติโดยสังเขป
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- เพศชาย/สัญชาติไทย
- มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี  
สมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-14 มี.ค. 55  ติดต่อ 02 475 5459 และ  02 466 1915