บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบุคคลพลเรือน(เพศหญิง)เพื่อเข้าบรรจุพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่รับ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18-30 ปี
เพศ หญิง
สัญชาติไทย
การศึกษา ม.ต้น
รับสมัครวันที่ 20-24 ก.พ. 54 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
ทำการสอบวิชการ1 มี.ค. 55 ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประกาศผลสอบวิชาการ  9 มี.ค. 55
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์13 มี.ค.55 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 55 กองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี