ข่าวรับสมัครสอบ,เส้นทางสู่อาชีพทหารและตำรวจ

           

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ประกาศผลสอบภาควิชาการทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี 55