ข่าวรับสมัครสอบทหาร,ตำรวจ และเส้นทางสู่อาชีพทหาร,ตำรวจ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ประกาศผลสอบภาควิชาการทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี 55