Custom Search

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการหญิง จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานโรงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ ศร. จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริการ    กลุ่มงานบริการ ศร. จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ สูง 155 ซม.น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไป
บุคคลพลเรือนหญิง
การศึกษาชั้นมัธยมต้น
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 22 มี.ค. 55 แผนกการจัดการกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
สอบคัดเลือก วันที่  29 มี.ค. 55อาคาร 1 ชั้น 3 กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศผลการสอบวันที่ 30 มี.ค. 55 กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

18 comments :

แสดงความคิดเห็น

ติดตามข่าวผ่าน Email