บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา พล.อส. ประจำปี 2555(เพิ่มเติม)

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) พัน.สท. อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 22 - 30 ปี งดรับกองหนุน ยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.
2.สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
3.ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหารฯ
4.ต้องจำคุกคดีอาญา ยกเว้นความผิดลหุโทษ
การศึกษาชั้น ม.ต้น(ม.3 )เป็นต้นไป
รับสมัคร วันที่ 5-9 มี.ค. 55 ณ กองบัชาการ กรมการสัตว์ทหารบก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กกพ.กส.ทบ.ในวันที่ 12 มี.ค. 55 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่ 034 2711 53 ต่อ 50546 ,50521 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.kamlangpol.ob.tc/
กำหนดการสอบ วันที่ 15 มี.ค. 55  ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบ.