บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก จะมาทำการรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหาร ปี 2555

กรมยุทธศึกษาทหารบก จะมาทำการรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหาร ปี 2555 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4
ในวันที่ 4-5 ก.พ. 55 0830-1630 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ดูปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. ประจาปีการศึกษา 2555