บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(รอบสุดท้าย)

ดูรายละเอียดที่นี่
ผู้ที่รับการบรรจุรวบรวมหลักฐานการบรรจุส่งให้ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก บรรจุต่อไป ผู้ที่เป็นตัวสำรองขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นระยะเวลา ๑ ปี แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
(30 ก.ย.55 )