Custom Search

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กรมทหารพรานที่ 22 รับสมัครทหารกองหนุนและทหารกองประจำการฯ

กรม ทพ.22 จะรับสมัครทหารกองหนุนและทหารกองประจำ การที่จะปลดใน 1 พ.ค.55 เข้าเป็น อส.ทพ. ของหน่วย จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นทหารกองหนุน และทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ค.55
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1-31 มี.ค.55
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.55
สถานที่รับสมัคร ฝ่ายทหารพรานกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ
แจ้งข่าวโดย
จ.ส.อ.สมเกียรติ บ่องาม

81 comments :

แสดงความคิดเห็น

ติดตามข่าวผ่าน Email