บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ยศ.ทบ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 55ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปี 2555
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5