บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ชาย/หญิง คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 55 จำนวน 62 อัตรา

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ ๑๙ ธ.ค. ๕๔ ถึง ๖ ม.ค. ๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ)
และรับสมัคร ตั้งแต่ ๗ ม.ค. ๕๕ ถึง ๑๓ ม.ค. ๕๕  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถ.เทอดดำริ   แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒-๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๙,๘๙๑๐๐,๙๖๐๙๖