บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย – หญิง สังกัดกรมทหารพรานที่ 49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย – หญิง
สังกัดกรมทหารพรานที่ 49

ผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย ลำดับ 001 – 500 ใน 24 ธ.ค.54
ผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย ลำดับ 501 –1081 ใน 25 ธ.ค.54
ผู้สมัคร อส.ทพ.หญิง ลำดับ 001 –204 ใน 26 ธ.ค.54
รายงานตัวเข้าทำการทดสอบคัดเลือก ณ ศูยน์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.41 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ตั้งแต่เวลา 0730 เป็นต้นไป


แผนที่สถานที่ทดสอบ