วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับสมัครทหารกองหนุน(จากทหารกองประจำการ) และอส.ทพ. บรรจุเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน 80 อัตรา


พล.ร.3 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน(จากทหารกองประจำการ) และอส.ทพ. บรรจุเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน 80 อัตรา บรรจุกรม ทพ.22 หมดเขต 24 มิ.ย. 54 (ขอโทษนะครับที่แจ้งช้า เพราะเพิ่งเห็นเรื่องเข้ามา)
Custom Search