บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

เลื่อนการรับสมัคร อส.ทพ. กรมทหารพรานที่ 11

ข่าวดีครับ เพื่อนจาก ทภ.1 แจ้งมาว่า
"ทภ.1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย และหญิงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เลื่อนถึงวันที่ง 7 ก.ค. 2554 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล มทบ.13 โทร.076-422856-7 ต่อ 37331"
กองทัพภาคที่ 1รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิง
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่11