ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา


ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 

ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น

ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ในสาขา

 • การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)
 • สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการ เงิน/การเงินและการธนาคาร (4 อัตรา)
 • สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ( 1 อัตรา)
 • สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา) สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา)
 • สาขา ภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา)
 • สาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2 อัตรา)
 • สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา แยกเป็น

 • ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง) และ
 • ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา 6 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติโดยสังเขป

มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557
สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ 
กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671 
ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) 
กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ 
กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ

สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ และสำนักพระธรรมนูญทหาร รับสมัครพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คุณสมบัติ เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ฝ่ายขนส่ง กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย/หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่พนักงานธุรการ และผู้ช่วยการพยาบาล (กองเวชศาสตร์ป้องกัน) รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กรมยุทธการทหารอากาศ  (ชาย/หญิง)
 •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
สำนักพระธรรมนูญทหาร (ชาย/หญิง)
 •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 3-17 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัด กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ 2557

สำนักนโยบายและแผนกลาโหมรับสมัครสอบทหารกองหนุน อัตราพลอาสาสมัคร สังกัดกองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 
ตำแหน่งที่รับสมัคร รวมทั้งสิ้น 33 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 4 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 2 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 2 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 2 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1.  เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 168 ซม. ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 5 (ได้ สด.3 หรือ สด.8 ตามแต่กรณี) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.ต้น หรือเทียบเท่า 
 3. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
 4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างจำเลยในคดีอาญา หรือต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นฐานลหุโทษ หรือโดยประมาท
การรับสมัครสอบ วันที่ 15-24 ก.ค. 57 เวลา 0900-1530 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ซอยเทิดราชัน 39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ


เนื้อหาวิชาที่สอบ
 • พรบ.จราจรทางบก
 • กฏหมายอาญาเบื้องต้น
 • วินัยทหารเรื่องการลาและการลงทัณฑ์
 • ความรู้ทางทหารทั่วไปไม่เกินระดับหมู่ (ตามหลักสูตรฝึกทหารใหม่)
ทดสอบร่างกาย วิ่ง 800 ม. ดันพื้น ลุก-นั่ง

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2558

สาขาที่รับสมัครและจำนวนที่รับบรรจุ
 • แพทย์ศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
 1. เป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาญใช้ทุนให้รัฐบาลฯ จะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2557 และปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58
 2. อายุ 18- 35 ปี 
 3. สัญชาติไทย โดยกำเนิด บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่างเหมาะกันการเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร หรือ ทุพพลภาพ
 5. ไม่เคยจำคุกในคดีอาญาหรือ เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติด
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 สิงหาคม 2557 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารบังคับการ กรมแทพย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร 02 468 4003

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารเรือ

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักดนตรี(ชาย) และนักร้อง(หญิง)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง นักดนตรี หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เพศชาย) วุฒิการศึกษา ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท

2.ตำแหน่ง นักร้อง หมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เพศหญิง) วุฒิการศึกษา ม.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,500 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 3-25  ก.ค. 2557 กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนก ธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โทร. 0 2475 4650

ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่