ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวการรับสมัครบุคคลภายนอกเป็น นสต.รอบที่ 2 และ บุคคลภายนอกเป็น นายตำรวจสัญญาบัตร

ขอบคุณภาพจาก เพ็จนายสิบตำรวจ 2556
ข่าวแจ้งมาว่า สตช.จะรับสมัคร
บุคคลภายนอกเป็น นสต.รอบที่ 2 โดยแบ่งเป็น
  •  บุคคลทั่วไป รับ 4000 อัตรา รับสมัคร 4-19 ก.ย. 57 สอบ 5 ต.ค. 57 
  •  ทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) รับ 1000 อัตรา รับสมัคร 4-19 ก.ย. 57 สอบ 5 ต.ค. 57
บุคคลภายนอกเป็น นายตำรวจสัญญาบัตร
  • บุคคลทั่วไป รับ 410 อัตรา รับสมัคร 29 ก.ย. -22 ต.ค. 57 สอบ 23 พ.ย. 57
เตรียมตัวอ่านหนังสือและฟิตร่างกายรอได้แล้วครับ หรือใครที่พลาดโอกาสรอบแรกลองสมัครดู สำหรับรายละเอียดรอจากกองการสอบอีกครั้งครับ

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์การทหารม้า เปิดหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่ 45

แผนการเปิดหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่ 45
............................
ห้วงระยะเวลาการศึกษา วันที่ 15 ต.ค.57 – 23 ธ.ค.57
1. กำหนดเปิดการรับสมัคร : วันที่ 13 ส.ค. 57 – วันที่ 11 ก.ย. 57
 

2. กำหนดการทดสอบร่างกายฯ : ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 ก.ย.57
2.1 การรายงานตัวและชี้แจงระเบียบฯ : ในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ย.57
2.1.1 รับรายงานตัวสถานที่ : แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ตั้งแต่เวลา 0800 –1200 การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ
2.1.2 ชี้แจงระเบียบการทดสอบร่างกาย : เวลา 1300 – 1500
2.2 รายการทดสอบ
2.2.1 การทดสอบพลศึกษา
2.2.2 การทดสอบความรู้พื้นฐานทางทหาร
2.2.3 การทดสอบกิจเฉพาะทหารราบเป็นรายบุคคล ( ผู้ทดสอบนำเข็มทิศมาด้วย )
2.3 การทดสอบพลศึกษา
2.3.1 วันเวลาทำการทดสอบร่างกาย : ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ย.57
2.3.2 สถานที่ทดสอบ : แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. และสระว่ายน้ำ อบจ.สระบุรี

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ฯซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2558 ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

1. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และจำนวนที่รับสมัคร

1.1 นายแพทย์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 18 อัตรา
1.2 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา
1.3 เภสัชกร โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)

ประกาศกองทัพภาคที่ 3  เรื่อง รับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
---------------------------------
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)      

1. รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร : ผนวก ก
1.1 เสมียน , พลสูทกรรม , ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 , 760 ,768 , 990 , 940 , 941 , 111 , 113 ) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 29 อัตรา
1.2 พลขับรถ (ชกท.640,612) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 37 อัตรา
1.3 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา
1.4 ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.351 , 352) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
1.5 ช่างภาพ (ชกท.841) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
1.6 ช่างเชื่อม (ชกท.442) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
1.7 พลสารวัตร (ชกท.951) (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 2 อัตรา