บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนช่างฝืมือทหาร รับสมัครและคัดเลือก นชท.ภาคสมทบ ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ

โรงเรียนช่างฝืมือทหาร จะรับสมัครและคัดเลือก นชท.ภาคสมทบ เพศชายช่างอิเล็คทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัด สส.ทหาร จำนวน 3 นาย 

คุณสมบัติโดยสังเขป
1.เพศชาย อายุ 18 - 25 ปี สัญชาติไทย (บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด)
2.สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
สมัครและคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.59 ณ บก.รร.ชท.เวลา0900

รายละเอียดตามภาพ 


ที่มาข้อมูลข่าวสารเพจห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร