บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ของหน่วยในส่วนกําลังรบ ( เหล่าทหารราบ ) ประจําปีงบประมาณ 2558

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ)เพื่อสอบคัดเลือก
และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)จํานวน 200 นาย โดยบรรจุ เข้ารับราชการ ใน1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสําหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ
(เหล่าทหารราบ)

-กำหนดการรับสมัคร 16-31 ม.ค. 58 เวลา 0830-1630 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-สอบวิชาการ 14 ก.พ. 58 เวลา 1000 ณ รร.ช.กช.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล) รายงานตัว 0800-0930  
-ทดสอบร่างกาย 19-20 ก.พ. 58  เวลา 0600-1600  
-สอบสัมภาษณ์ 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0900-1600 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(3) ชั้น 2 และ ชั้น 3 

-ตรวจโรค 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0830 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 
-ประกาศผลสอบวิชาการ  17 ก.พ. 58 ปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ http://www.infantry-center.com  

-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 2 มี.ค. 58 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   และ http://www.infantry-center.com   

คุณสมบัติสำคัญ 
เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ร.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 


ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่ 


การแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงคจะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

โทร. 0 3254 2468 ,0 3254 2455–8 ต่อ 54014,54016,54018,54133


ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2558 ในหน่วยอื่นๆ

  • ศูนย์การทหารราบ
  • กรมการทหารช่าง
  • กรมทหารสื่อสาร
  • ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
  • ศูนย์การทหารม้า