บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 
  • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.- 4 ธ.ค.57 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234 
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ 
  • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 69 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17-26 พ.ย.57 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่