บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราขการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ทดแทนการสูญเสีย)

 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
  • เสมียนพิมพ์ดีด ผปค.กกพ.กส.ทบ.เพศชาย
  • เสมียนพิมพ์ดีด ผอส.กสษ.๑ กส.ทบ.เพศชาย/หญิง
2. ช่างเครื่องกล ผบร.รร.กส.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา เพศชาย
3. รอง ผบ.หมู่  ผบร.ศสท.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา เพศชาย

คุณสมบัติการรับสมัคร
1. เสมียนพิมพ์ดีด รับบุคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดอย่างดี
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2558
 
2. ช่างเครื่องกล ทหารกองหนุนเท่านั้น
สำเร็จการศึกษา ปวช. ช่างกล
มีความรู้ด้านช่างกล
เป็นทหารกองหนุน (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษา นศท.ปี 3 ขึ้นไป)
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 

3. รอง ผบ.หมู่   ทหารกองหนุนเท่านั้น
สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีคุณสมบัติเป็นผู้นำทางทหารเป็นอย่างดี
เป็นทหารกองหนุน (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษา นศท.ปี 3 ขึ้นไป)
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์

รับสมัคร วันที่ 8 -12 ธ.ค. 57 ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่