บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ย.2558


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี(ยกเว้นผู้ที่คัดเลือกทหารในปี58)

2. ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จา นวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 2 ฉบับ

7.เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

รับสมัครและส่งเอกสาร   14 พ.ย. 57 เวลา 0830

เริ่มการคัดตัว 15 พ.ย. 57 เวลา  0700  

 
การคัดตัวประกอบด้วย 
1.การตรวจหาสารเสพติด
2.การทดสอบร่างกาย

  • ดันพื้น 2 นาที 
  • ลุกนั่ง 2 นาที 
  • วิ่ง 2 กม. 
3.การสอบสัมภาษณ์

เตรียมชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบเพื่อทดสอบร่างกาย 

วันที่ 14 พ.ย. 57 สามารถพักที่หน่วยได้ (เตรียมค่าอาหารมาด้วย)
 
การเดินทางมา กรมทหารพรานที่ 47
1.จากสถานีขนส่งหาใหญ่ ขึ้นรถตู้ช่อง 13 ของ บ.สหยะลาขนส่ง แจ้งลง กรม ทพ.47 อ.ยะหาทางไปตาชี เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.- 2ม. 30 นาที ระยะทาง 130 กม.
  • ไม่ใช่รถทุกคันที่มาส่งหน้ากรม กรุณาถามให้มั่นใจก่อนขึ้นรถ
  • กรณีมาสมัครหลายคนแนะนำให้นัดรอให้ครบก่อนไปซื้อตั๋ว
2.จากสถานีขนส่งยะลา แจ้งรถโดยสารในขนส่ง เพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่ยะลา แจ้งลงกรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี 
 
ติดต่อ ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา  098-015-3847