บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (ชาย 1 อัตรา หญิง 2 อัตรา)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. พนักงานบริการ(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานรักษาสถานที่ชาย(ช.) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานช่วยการพยาบาล(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
  2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย โดยกำเนิด
  3. งดรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารซึ่งเกิดในปี 2537-2538
  4. การศึกษา ม.3 - ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 ต.ค. 57 ติดต่อและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล (ค่าลงทะเบียนสมัครชุดละ 50 บาท)

โรงพยาบาลอานันทมหิดล 3015 ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่