บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอบคุณภาพจาก เพ็จกองพันสุนัขทหาร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) 25 อัตรา กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นทหารกองหนุน(ปลดจากกองประจำการ)หรือ สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5 อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.
  2. ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร(ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบออก 75/78 ซม.)
  3. การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า
  4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มีดำริให้รับสมัครทหารกองประจำการ ผลัดที่ะปลดจากกองประจำการในวันที่ 1 พ.ย.57 ที่จะถึงนี้ ให้สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกได้วิชาการสอบและทดสอบร่างกาย
วิชาที่ทำการสอบ
  • สุนัขทหารเบื้องต้น
  • สอบทักษะงาน
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร
สอบสัมภาษณ์
  • ท่าทางบุคลิก ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรร
ทดสอบร่างกาย วิ่ง 2 กม. วิดพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่