บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา (รับทั้งชายและหญิง)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา(รับเฉพาะหญิงเท่านั้น) (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียน)
 2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานบริการต้องอายุ 18-30ปีบริบูรณ์เท่านั้น
 2. ผู้สมครในตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างโลหะ,ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้า ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น (เพศชายเท่านั้น)
 3. ผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานบริการต้องเป็นหญิงการศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านโปรแกรม Word และ Excel
 4. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ช่างยนต์
 5. ตำแหน่ง ช่างโลหะ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ช่างเชื่อม
 6. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ช่างกลโรงงาน
 7. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัคร 4-12 ก.ย. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 032 337 014 และ 032 337 388 ต่อ 53124 และ ต่อ 53125

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการทหารช่าง www.engrdept.com