บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2557

ผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ

สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ คลิกที่นี่ 
นายทหารสัญญาบัตร
รหัสกลุ่มตำแหน่ง กลุ่มตำแหน่ง
0101 กลุ่มงานการเงิน (1) (ช)
0102 กลุ่มงานการเงิน (2) (ช./ญ.)
0203 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม (ช/ญ)
0304 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) (ช/ญ)
0305 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (2) (ช.)
0406 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ช./ญ.)
0507 กลุ่มงานการข่าวและรักษาความปลอดภัย (ช./ญ.)
0608 กลุ่มงานแผนที่ (ช./ญ.)
0709 กลุ่มงานพยาบาล (ช/ญ)
0810 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (ช/ญ)
0911 กลุ่มงานพลศึกษา (ช.)
1012 กลุ่มงานพลาธิการ (ช./ญ.)
1113 กลุ่มงานบรรณารักษ์ (ช.)
1214 กลุ่มงานคณิตศาสตร์ (ช.)
นายทหารประทวน
รหัสกลุ่มตำแหน่ง กลุ่มตำแหน่ง
2101 กลุ่มงานสารบรรณ (1) (ช.)
2102 กลุ่มงานสารบรรณ (2) (ช/ญ)
2203 กลุ่มงานการเงิน (1) (ช.)
2204 กลุ่มงานการเงิน (2) (ช./ญ.)
2305 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม (ช./ญ.)
2406 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (ช.)
2507 กลุ่มงานภาพถ่ายและวีดีทัศน์ (ช.)
2608 กลุ่มงานการสัตว์ (ช.)
2709 กลุ่มงานพลขับรถ (ช.)
2810 กลุ่มงานบริการ (ญ.)