บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักสวัสดิการทหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการ กองทัพไทย ปี 2557 ตำแหน่ง นักดนตรี 2 อัตรา

สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • นักดนตรี แผนกดนตรี กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
  1. เพศชาย บุคคลพลเรือนอายุไม่ต่ำกว่า 18 - 30 ปีบริบูรณ์
  2. ไม่เข้าตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2557 
  3. คุณวุฒิ ม.3 - ม.6 , ปวช.- ปวส. ทุกสาขาวิชา
  4. มีความสามารถ ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทกีตาร์หรือกลองชุด หรือเครื่องดนตรีสากลอื่นๆ ที่ใช้ในวงดนตรีสากล ทั้งนี้โดยใช้โน๊ตสากล 
  5. สัญชาติไทย และบิดามารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นน.สัญญาบัตร หรือ น.ประทวน มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยก็ได้
  6. รูปร่างท่าทางเหมาะกับการรับราชการทหาร และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
  7. ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
การรับสมัครสอบ ระหว่าง 31 มี.ค. - 17 เม.ย.57 เวลา 0900-1500 (เว้นวันหยุดราชการ) กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2963 6048 , 0 2963 6197

ดูรายละเอียดการรับสมัคร นักดนตรี แผนกดนตรี กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร ได้ที่นี่