บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แผนการรับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายสิบ(สัสดี) ปี 2557 (ชาย)

กำหนดการ
คุณสมบัติ เป็นทหารกองหนุน เพศชาย เกิดระหว่าง พ.ศ. 2527-2539 สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือปลดทหารกองประจำการ บิดามารดา และผู้สมัครสัญชาติไทยโดยกำเนิด วุฒิการศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) หรือเทียบเท่าไม่รับวุฒิสูงกว่า มีส่วนสูง 160 ซม. และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม.ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 พ.ย. 56 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557  (คลิก)
- ระเบียบสอบคัดเลือกฯ  (คลิก)
- กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ   (คลิก)
- คำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ   (คลิก)
- บัญชีตำแหน่งการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสายงานสัสดี (ชกท.075)(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 100 อัตรา (คลิก)
- การข้อสำเนา  สด.3  จากสำนักงานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด  (update 20/11/56)     (คลิก)

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก