ข่าวรับสมัครสอบ,เส้นทางสู่อาชีพทหารและตำรวจ

           

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ (รอบสุดท้าย) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556


ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก