บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยของส่วนกำลังรบ

 
  • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยของส่วนกำลังรบ เหล่า ช.รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 http://www.engrdept.com/pakas100.pdf