บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการกับ กองทัพเรือ ปี 2556

หน่วยในกองทัพเรือ  ที่รับสมัครพนักงานราชการในห้วงนี้ได้แก่
1. กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 30 อัตรา รับสมัคร 21- 29 ม.ค. 56 ดูรายละเอียดที่นี่

2. โรงเรียนนายเรือ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 2- 11 ม.ค. 56 ดูรายละเอียดที่นี่

3. กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร 2- 11 ม.ค. 56 ดูรายละเอียดที่นี่

4. กรมช่างโยธาทหารเรือ จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร 21- 29 ม.ค. 56 ดูรายละเอียดที่นี่

5. กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 3- 11 ม.ค. 56 ดูรายละเอียดที่นี่